Facebook Twitter

Samen verantwoord in beweging

Lees hier
meer over
WandelFit
>>>>>>

Gegevens

Type: Programma
Kosten: € 39,00

Trainer

Trainer: Petra Winter-Pos
Plaats: Wandelfit Harderwijk
Telefoon: 06-13833026

Wandelaanbod

plaatje

Harderwijk

Wandelfit Harderwijk

Programma

Kennismakingsdag wandelen en nkrdjc walken. Doelgroep iedereen die wil gaan bewegen en in het bjjzonder mensen met een beperking zoals diabetes, hart-, vaat en long aandoening inclusief hun begeleiders of mantelzorger.

Ik heb een vraag