Facebook Twitter

Samen verantwoord in beweging

Lees hier
meer over
WandelFit
>>>>>>

Gegevens

Plaats: Gaanderen
Telefoon: 06-10013202

Programma's

Wandeltrainer

Eric Bos

Eric Bos

Gaanderen

Wandelcoaching ( individueel) - wandelsport- en vitaliteitstraining - specifieke doelgroepen mensen met een beperking - senioren

Uitgangspunt bij de wandelcoaching en de wandelsporttrainingen( vitaliteitstraining - nordic walking - sportief wandelen) is dat U als deelnemer de wandelsport ( evt. in groepsverband) blijft beoefenen. Daarom is het trainingsaanbod ook gericht op het bevorderen van een vitale leefstijl.

Onder het motto” Normaal wat Normaal kan en Speciaal wat Speciaal moet” staat U als individuele deelnemer centraal. Hierbij wordt uitgegaan van uw eigen individuele mogelijkheden en wensen. 

De wandelsportcoaching en -trainingslessen richten zich op de volgende algemene doelen:

1e Blijvend bewegen: bevorderen van uw vitaliteit, zelfstandigheid en zelfredzaamheid

2e Ontspanning: plezier in het bewegen 

3e Samenwerking en Sociale contact: Met elkaar bewegen op basis van wederzijds respect voor elkaars mogelijkheden. 

U kunt in overleg zelf of per groep een wandelsportprogramma samenstellen. 

 

Ik heb een vraag