Facebook Twitter

Samen verantwoord in beweging

Lees hier
meer over
WandelFit
>>>>>>

Training en begeleiding

Wandelsport: een leven lang bewegen!

Wandelen is hot. Wist u dat wandelen één van de meest beoefende sporten in Nederland is? De wandelsport verjongt, innoveert, ontwikkelt nieuwe wandelvormen. Wandelen is laagdrempelig, veilig, op alle niveaus te beoefenen en toegankelijk voor alle doelgroepen. Juist om de verschillende soorten wandelaars te bieden wat zij zoeken en op een verantwoorde manier in beweging te komen én te blijven, zijn professioneel opgeleide wandeltrainers onontbeerlijk.

Binnen wandelend Nederland komt steeds meer vraag naar gerichte begeleiding. Wandelaars die naar een bepaalde prestatie toewerken, mensen die uit gezondheidsoogpunt wandelen of die op een verantwoorde manier kennis willen maken met de wandelsport. KWBN hecht dan ook groot belang aan het opleiden van professionele wandeltrainers.

Iedereen kan wandelen
"Natuurlijk, iedereen kan wandelen", licht Bram Janssen toe. "Maar stel dat u een tijd weinig heeft gesport en weer wil gaan bewegen. Of u bent ziek geweest of heeft een operatie ondergaan en u wilt wandelend revalideren. Of u heeft last van een blessure. Dan blijkt het minder vanzelfsprekend om weer op pad te gaan. Want: hoe begint u? Waar moet u op letten? Hoe ver kunt u gaan? Hoe zorgt u dat u opgewarmd start? Dan is begeleiding van een wandeltrainer essentieel", aldus Bram Janssen, binnen KWBN verantwoordelijk voor Opleiding & Training.

Kennismaken met nieuwe beweegvormen
Maar ook voor mensen die eens op een andere manier willen wandelen, kan een wandeltrainer veel betekenen. Bram: "Nordic walking, fitwalking, brisk walking, smovey walking ... Steeds meer wandelvormen, waarbij diverse spiergroepen getraind worden, zien het licht. Een goed opgeleide begeleider kan de deelnemers op een verantwoorde manier leren hoe zij deze sporten kunnen beoefenen. Hij/zij laat de wandelaars kennismaken met nieuwe beweegvormen."

Prestatie verbeteren
Ook voor mensen die al langer wandelen, hebben wandeltrainers dus zeker een meerwaarde. Bram knikt bevestigend. "Stel u loopt al jaren ieder weekend 10 kilometer, maar u wilt uw prestatie verbeteren door deel te nemen aan een tocht van 40 km. Hoe pakt u dat dan aan? Gaat u in een keer 40 km. lopen? Of bouwt u het op? En als u op wilt bouwen, met hoeveel kilometer per dag dan? En volstaat 1 keer per week wandelen of moet u vaker gaan? Deze vragen staan ook centraal in bijvoorbeeld het trainings- en begeleidingsprogramma dat we samen met Stichting DE 4DAAGSE aanbieden: Via Vierdaagse. Programma's zouden we niet kunnen aanbieden zonder de samenwerking met professionele trainers."

Een leven lang sporten
Door te investeren in Opleiding & Training wil KWBN een bijdrage leveren aan het verhogen van de sportparticipatie in Nederland. Bram: "Dankzij goed opgeleide trainers is het mogelijk jong en oud op wandelgebied iets te bieden. Maatwerk te leveren, waardoor mensen een leven lang kunnen blijven sporten op de manier die op dat moment in hun leven bij ze past."

Word fit en vitaal met FitStap